Επικοινωνήστε με το SPOTAKI, αποστολή δελτίων τύπου, δράσεων και παρουσιάσεων, 
στο E-mail: spotakigr@gmail.com

Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY - Χορήγηση πιστοποιητικού στις κάτωθι ΠΑΕΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY 

(άρθρο 77 Ν. 2725 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 
Ανδρ. Παπανδρέου 37 15180 Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 - 213.131.6162 fax :213.131.6617 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

(31.07.13 ώρα 16:04) 


Η Επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό στις κάτωθι ΠΑΕ: